• slide-1
 • slide-2
 • slide-3

Welkom op de website van Buro Onze Zorg

Buro Onze Zorg B.V. is een thuiszorg organisatie die dag en nacht zorg biedt aan alle mensen die om welke reden dan ook niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Wij zijn tevens een klantgerichte organisatie, die haar werkwijze aanpast aan uw behoeften. Ons doel is thuiszorg mogelijk te maken, zodat u op een prettige, veilige manier thuis woont. Lees meer
Bent u geïnteresseerd in zorg via Buro Onze Zorg B.V.?
Vult u dan het zorgaanvraagformulier in.  
 • Sociale kaart

  Sociale kaart

  Sociale Kaart gemeente Amsterdam
  www.socialekaart.amsterdam.nl

  Sociale kaart gemeente Almere en Gooi en Vechtstreek
  www.digitale-sociale-kaart.nl

 • CQ index

  CQ index

  Helaas hebben wij ons rapport niet kunnen plaatsen op de site van kies beter. Dit had te maken met het te lage aantal respondenten. Het hoogtepunt uit het rapport hebben wij gepubliceerd. Indien u het gehele rapport zou willen inzien is deze opvraagbaar bij Buro Onze Zorg BV.
  Klik hier voor de CQ index.

 • Partners

  Partners

  Samenwerkingsverband Buro Onze Zorg en Palliatief Netwerk Almere
  Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.
  Lees meer